OdNowa

23.05.2019 r. Po rezygnacji pani sołtys Andżeliki Krzywańskiej oraz braku chętnego na funkcję sołtysa w wyborach w dniu 22.05.2019r. zaproponowałem mieszkańcom utworzenie Grupy Działania Szczytniki, wspierającej każdego sołtysa i Radę sołecką.Najważniejsze sprawy do zrobienia w Szczytnikach umieściliśmy w kilku punktach: ► zobacz Grupa Działania